За Нас Услуги Изделия за бита Паметници Контакти
 
   

Паметници

снимки рисувани върху гранит и всякакъв вид и размер керамични снимки
 
   
 
   

 

Малко полезна информация за Вас за Гранита:

Знаете ли че гранитът е една от най-разпространените магмени скали в природата. Той съставлява 95% от обема на всички интрузивни скали. Съдържа кварц, ортоклаз, биотит и други минерали. Също така гранитът е от най-плътните и твърди скали и има ниско водопоглъщане и висока устойчивост на студ. Ето защо е подходящ за вътрешно и външно обзавеждане, за направа и облицовки на стени, подове, стълби, колони и други.

Гранитът се цепи във всички посоки и се полират много успешно, като по този начин намира широко приложение в индустрията и в строителството за облицовки, декорация настилки и павета.

Гранитът е най-широко разпространената кисела до ултракисела скала, изградена от почти равни количества калиев фелдшпат (микроклин и ортоклаз), кисел плагиоклаз (албит, олигоклаз, олигоклаз-андезин) и кварц. В състава се включват и цветни минерали (10-15%) като биотит, мусковит, амфибол, по-рядко пироксен.

Интересно е че в зависимост от размерите на минералните зърна гранитът може да бъде едро-, средно-, или дребнозърнест. Той притежава равномернозърнеста или порфирна текстура;

Гранитът се среща в следните разновидности: двуслюден, биотитов, амфиболов, авгитов, аляскит и др. Интересно е също че гранитовата магма се образува при магмена диференциация или чрез анатексис и гранитизация (при прекамбрийските гранити). Гранитите обикновено образуват големи батолоти, щокове и лаколити.

 

 
Created by: AlinaDesign | Карта на сайта